MIGRACJA

POPRZEZ EDUKACJĘ

Istnieje możliwość uzyskania wizy pracowniczej, bądź wizy stałego pobytu w Australii poprzez ukończenie odpowiednich kursów zawodowych.

1

Zaaplikuj na odpowiedni kurs

2

Zaaplikuj o wizę Graduate (485)

3

Weź udział w programie 'Job Ready'

4

Zaaplikuj o wizę RSMS,

Skilled lub PR

Po ukończeniu studiów studenci zazwyczaj nie wiedzą, jakie mają opcje aby pozostać w Australii. Wielu studentów nawet nie wie, że może wybrać studia, które mogą doprowadzić do stałego pobytu w Australii. Dlatego bardzo ważne jest, aby wybrać właściwy kurs już na początku swojej podróży.

Po ukończeniu studiów możesz ubiegać się o Tymczasową lub Permanentną wizę.

Możesz skrócić czas potrzebny na zdobycie kwalifikacji - możesz w ogóle nie potrzebować studiować.

Dowiedz się więcej o: THE RECOGNITION OF PRIOR LEARNING

WIZY TYMCZASOWE mogą prowadzić do STAŁEGO POBYTU w Australii

TEMPORARY GRADUATE

(485)

TEMPORARY SKILL SHORTAGE

(482)

REGIONAL STATE NOMINATION

(489)

INDEPENDENT SKILLED MIGRATION (189)

EMPLOYER NOMINATED SPONSORED (186)

REGIONAL SPONSORED

(187)

STATE SPONSORED SKILLED MIGRATION(190)

JOB READY PROGRAM

The Job Ready Program (JRP) is a four step employment based skills assessment program for international student graduates who hold a trade qualification issued by a registered training organisation and based on studies in Australia, and who require a skills assessment for migration purposes.

 

To be eligible for the first step, a Provisional Skills Assessment (PSA), you must have:

  • held an international student visa to study in Australia

  • a completed qualification in an occupation assessed by TRA awarded by a Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS) registered training organisation as a result of study in Australia

  • evidence of a minimum of 360 hours of paid employment and/or vocational placement completed in an Australian workplace, using industry-standard equipment and processes relevant to your qualification and nominated occupation, within the three years prior to applying online.  Unpaid work experience that was completed prior to 1 July 2016, may be considered to meet the 360 hours work requirement

A successful PSA outcome can be used to apply to the Department of Home Affairs (Home Affairs) for a Temporary Graduate visa (subclass 485) where the nominated occupation is on the Medium and Long‐term Strategic Skills List (MLTSSL).  Successful applicants can then apply for Step 2 - Job Ready Employment (JRE). A successful Final Assessment outcome (Step 4) can be used to apply to Home Affairs for a permanent migration visa.

Copyright © Education and Visa Agency 2021